1350017Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με τα διαχειριστικά μέτρα για τον ξιφία της Μεσογείου απαγορεύεται η  αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο, κατά την περίοδο από 1η Μαρτίου έως 31η Μαρτίου.

Συνεπώς όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00 το βράδυ.

Τα Ημερολόγια Αλιείας – Δηλώσεις Εκφόρτωσης πρέπει να υποβληθούν από τους αλιείς αμέσως μετά την εκφόρτωση. Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία, μετά την 1η Μαρτίου 2014 θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο έως και την Τετάρτη 5-3-2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 28213-46653-4, Fax: 28213-46651, e-mail: alieia.cha@crete.gov.gr.

ς της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με τα διαχειριστικά μέτρα για τον ξιφία της Μεσογείου απαγορεύεται η αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο, κατά την περίοδο από 1η Μαρτίου έως 31η Μαρτίου.

Συνεπώς όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00 το βράδυ.

Τα Ημερολόγια Αλιείας – Δηλώσεις Εκφόρτωσης πρέπει να υποβληθούν από τους αλιείς αμέσως μετά την εκφόρτωση. Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία, μετά την 1η Μαρτίου 2014 θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο έως και την Τετάρτη 5-3-2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 28213-46653-4, Fax: 28213-46651, e-mail: alieia.cha@crete.gov.gr.