Σκοπός του Διεθνούς κώδικα Σημάτων είναι να παρέχει τρόπους και μέσα επικοινωνίας σε περιστάσεις που σχετίζονται ουσιαστικά με την ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια προσώπων, ιδιαιτέρως όταν ανακύπτουν γλωσσικές δυσχέρειες.

Βέβαια, όταν δεν υπάρχουν γλωσσικά προβλήματα, η ευρεία εφαρμογή της Ραδιοτηλεφωνίας και της Ραδιοτηλεγραφίας, μπορεί να εξασφαλίσει απλά και αποτελεσματικά, επικοινωνίες σε ανοικτή γλώσσα. Οι κώδικες σημάτων προς χρήση των ναυτιλλομένων άρχισαν να δημοσιεύονται σε διάφορες χώρες από την αρχή του 19ου αιώνα Ένα μεγάλο τμήμα του Διεθνούς Κώδικα Σημάτων αναφέρεται στη σήμανση με σημαίες, που η γνώση του μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους ναυτιλλόμενους να ξεφύγουν από μία κατάσταση κινδύνου. Μια σειρά από σημαίες – σήματα, αποτελείται από είκοσι έξι αλφαβητικές σημαίες, δέκα αριθμητικούς επισείοντες, τρία επαναληπτικά καθώς και από το διακριτικό επισείοντα του κώδικα. Οι σημαίες συμβολίζονται με τα είκοσι έξι γράμματα της Αγγλικής αλφαβήτου που αντιστοιχούν και σε ειδικές κώδικες ονομασίες.

Απλά βήματα για την κατανόηση της σήμανση με σημαίες

Κατά γενικό κανόνα, μόνο μία έπαρση επιδεικνύεται κάθε φορά. Κάθε έπαρση ή ομάδα επάρσεων θα παραμένει αναπεπταμένη, μέχρι να ληφθεί απάντηση από το λαμβάνοντα σταθμό. Όταν στο ίδιο συρματόσχοινο επιδεικνύονται περισσότερες από μια ομάδες, αυτές πρέπει να διαχωρίζονται με προσθήκη. Ο σημαίνων σταθμός, θα προβαίνει πάντα σε έπαρση του σήματος, από σημείο που θα είναι τελείως ορατό από το λαμβάνοντα σταθμό, δηλαδή από τέτοια θέση, ώστε τα έγχρωμα σημεία να ανεμίζουν ελεύθερα και να μην κρύβονται από τον καπνό. Το διακριτικό κλήσης του σταθμού που απευθυνόμαστε, επαίρεται μαζί με το σήμα. Εφ’ όσον δεν επαίρεται διακριτικό κλήσης, θα εννοείται ότι το σήμα απευθύνεται προς όλους τους σταθμούς που βρίσκονται σε απόσταση ορατής σύνδεσης.

signalsΗ αντισήμανση διενεργείται όταν όλοι οι σταθμοί προς τους οποίους απευθύνονται σήματα ή αναφέρονται σε σήματα, επαιτούν το διακριτικό επισείοντα του κώδικα μεσίστιο, αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε έπαρση, τον επαιτούν δε τελείως μόλις κατανοήσουν την έπαρση. Ο επισείοντας κατεβαίνει μεσίστιος, αμέσως μόλις η έπαρση υποσταλθεί από το σημαίνοντα σταθμό, υψώνεται δε πάλι τελείως, αμέσως μόλις κατανοηθεί η επόμενη έπαρση. Για να δείξει ο σημαίνων σταθμός ότι το σήμα περατώθηκε, επαιτεί αμέσως μετά την τελευταία έπαρση του σήματος, ξεχωριστά, το διακριτικό επισείοντα. Ο λαμβάνων σταθμός, θα απαντήσει σε αυτό κατά παρόμοιο τρόπο, όπως έπραξε και για τις υπόλοιπες επάρσεις. Σε περίπτωση που το σήμα δεν κατανοηθεί, ο λαμβάνων σταθμός θα διατηρεί το διακριτικό επισείοντα του κώδικα μεσίστιο. Εφ’ όσον διακρίνει μεν το σήμα, άλλα δεν καταλαβαίνει τη σημασία του, μπορεί να υψώσει τα παρακάτω σήματα: “Το σήμα σας φαίνεται συνταγμένο εσφαλμένα” “Το σήμα σας ελήφθη, αλλά δεν κατανοήθηκε” Τα επαναληπτικά όταν χρησιμοποιούνται καθιστούν δυνατή την επανάληψη του ίδιου σήματος – είτε αλφαβητικού σημείου, είτε αριθμητικού επισείοντα – μια ή περισσότερες φορές στην ίδια ομάδα, όταν το πλοίο διαθέτει μια μόνο σειρά.

Εάν βρεθείτε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή επιθυμείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια, μπορείτε χρησιμοποιώντας μια από τις μεθόδους σήμανσης να δημιουργήσετε σήματα με ένα ή με δύο γράμματα. Μερικά από τα σημαντικότερα σήματα είναι:

Γράμμα             Περιγραφή

Μ                 Το πλοίο μου κράτησε (σταμάτησε) και δεν έχει κίνηση μέσα στο νερό

O                   Άνθρωπος στη θάλασσα

U                   Κατευθύνεστε προς κίνδυνο

V                   Ζητώ βοήθεια

W                 Ζητώ Ιατρική Βοήθεια

AC                 Εγκαταλείπω το πλοίο μου

AQ               Έχω τραυματισμένο – ασθενή

DX                 Βυθίζομαι

NC                 Βρίσκομαι σε κίνδυνο και ζητώ άμεση βοήθεια

HF                 Εντόπισα επιζώντες στη θάλασσα

HW               Έχω συγκρουστεί με σκάφος επιφανείας

NA                 Η ναυσιπλοΐα δεν είναι δυνατή

QD               Κινούμαι πρόσω

QI                 Κινούμαι ανάποδα

QX                 Ζητώ άδεια να αγκυροβολήσω

UP                 Ζητείται κατεπειγόντως άδεια εισόδου στο λιμάνι