member of

Μεταγραφές οικονομικά αδύναμων φοιτητών | Δέσμευση από το Υπουργείο

Η υπουργική απάντηση προήλθε μετά από Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Δέσμευση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ότι θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τα θέματα των μετεγγραφών φοιτητών, δόθηκε στο κοινοβούλιο. Μετά την επίσημη δέσμευση του κ. Αρβανιτόπουλου, η αξιωματική αντιπολίτευση, που βουλευτές της είχαν πραγματοποιήσει σχετική με την αδυναμία φοίτησης λόγω οικονομικών προβλημάτων Ερώτηση στα πλαίσια της συζήτησης της οποίας εκφράστηκε για το θέμα ο υπουργός, σχολίασε:

«Η ραγδαία πτώση των οικογενειακών εισοδημάτων στην Ελλάδα έχει οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις τις οικογένειες των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις να αδυνατούν να υποστηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους, ιδιαίτερα όταν έχουν εισαχθεί σε Ιδρύματα μακριά από τον τόπο μόνιμης οικογενειακής κατοικίας και επιπλέον όταν υπάρχουν 2 ή και 3 παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις. Βασική αιτία αυτού είναι η ανεπάρκεια των δομών φοιτητικής μέριμνας (στέγαση – σίτιση).

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ κατέθεσαν από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους δύο ερωτήσεις προς τον υπουργό παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο, με τις οποίες:

· Έθεταν το ζήτημα της αδυναμίας φοίτησης λόγω οικονομικών προβλημάτων

· Επεσήμαναν πως οι ειδικές κατηγορίες που δημιούργησε το Υπουργείο δεν περιελάμβαναν το χαμηλό εισόδημα ως αυτόνομο κριτήριο, παρά μόνο σε συνδυασμό με άλλα (π.χ. πολύτεκνοι).

· Ζητούσαν την ενίσχυση των δομών φοιτητικής μέριμνας για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Ο κ. Αρβανιτόπουλος απαντώντας, δήλωσε πως η φοιτητική μέριμνα έχει ανατεθεί πλέον στην ευθύνη των Ιδρυμάτων. Επίσης, πως προτίθεται «να προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία, που θα επιτρέπει την κινητικότητα των φοιτητών από το τμήμα εγγραφής σε άλλο, με κριτήρια κοινωνικά», μετά και από το αίτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να «επαναφέρει τη διαδικασία των μετεγγραφών».

Κατόπιν αυτών, δηλώνουμε ότι:

1. Η μετάθεση της ευθύνης για τη φοιτητική μέριμνα στα Ιδρύματα συνιστά υπεκφυγή, καθώς χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και ειδικά μετά το απαράδεκτο «κούρεμα» των αποθεματικών τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σχετικές υποχρεώσεις

2. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτησαν την εκ νέου θέσπιση ενός μόνιμου συστήματος μετεγγραφών, αλλά την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή του για φέτος, στην προοπτική της δημιουργίας επαρκών δομών φοιτητικής μέριμνας, όπως φοιτητικών εστιών.

3. Η τροπολογία για τις μετεγγραφές που προτίθεται να καταθέσει ο Υπουργός είναι ανεπαρκής καθώς καλύπτει ένα πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων σε σχέση με το σύνολο

των αναγκών, μη λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι οικογένειες που έχουν μέλη που σπουδάζουν. Θεωρούμε ως επείγουσα προτεραιότητα για φέτος την εφαρμογή του μέτρου μετεγγραφών και με το εισοδηματικό κριτήριο ως αυτόνομο κριτήριο, ( που θα αφορούν την πραγματική οικονομική κατάσταση των οικογενειών μετά από τη σφαγή εισοδημάτων – συντάξεων), αλλά και σε συνδυασμό με την εξέταση των περιπτώσεων των οικογενειών που έχουν πάνω από ένα παιδί και σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις.

Η οριστική επίλυση του ζητήματος δεν μπορεί να περιλαμβάνει τις μετεγγραφές ως μόνιμο μέτρο, χωρίς την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής για τη φοιτητικής μέριμνα. Η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ βασίζεται πάνω στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες με την οπτική του να είναι στραμμένη τόσο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους όσο και στην ενίσχυση της λειτουργίας των Ιδρυμάτων σε επίπεδα φοιτητικής μέριμνας (στέγαση – σίτιση).

Τέλος, η μεμονωμένη πολιτική των μετεγγραφών, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο φοιτητικής μέριμνας, επιβαρύνει εξαιρετικά τα Ιδρύματα των μεγάλων αστικών κέντρων αποψιλώνοντας τα αντίστοιχα της περιφέρειας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για μελλοντικές καταργήσεις Τμημάτων με βάση μη επιστημονικά κριτήρια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ θα παρακολουθεί τις σχετικές ενέργειες του υπουργείου παιδείας».