Προπέλες

fh30Η κινητήριος δύναμη σε ένα ιστιοπλοϊκό είναι τα ιστία. Εκτός όμως από την ώθηση του ανέμου, υπάρχει και ακόμη ένας παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει την ταχύτητα μας και δεν είναι άλλος από τις προπέλες.

Οι προπέλες που χρησιμοποιούν τα ιστιοπλοϊκά την τελευταία 20ετία έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όταν το σκάφος ιστιοπλοεί, τα φτερά τους να κλείνουν ή να γυρίζουν, για να είναι παράλληλα με τη ροή του νερού. 

Έτσι, μειώνεται δραστικά η αντίσταση της προπέλας στο νερό και το σκάφος μπορεί να αναπτύξει μεγαλύτερες ταχύτητες σε ναυσιπλοΐα με πανιά.

Η προπέλα συνήθως χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των φτερών της και δύο ακόμα αριθμούς, που εκφράζουν σε ίντσες, τη διάμετρο και το βήμα της. Σε ιστιοπλοϊκά σκάφη συναντάμε κυρίως δίφτερες ή τρίφτερες προπέλες.

Αξίζει να σημειώσουμε την διαφορά ανάμεσα στη δίφτερη σταθερή και στη δίφτερη folding, καθώς η δεύτερη παρουσιάζει περίπου δέκα φορές μικρότερη αντίσταση, όταν το σκάφος ιστιοπλοεί.