Συστήματα επικοινωνίας

Από τα νεύματα και τους ήχους που χρησιμοποιούσαν παλιά…

στο σημερινό ραδιοτηλέφωνο VHF.

Το ασύρματο τηλέφωνο (VHF) είναι σήμερα υποχρεωτικό να υπάρχει σε όλα τα σκάφη. Η ονομασία της συσκευής, προέρχεται από το γεγονός ότι χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλής vhf

 

συχνότητας (Very High Frequency).

Το VHF έχει συγκεκριμένες συχνότητες, μέσα από τις οποίες επικοινωνούν οι χρήστες του, που ονομάζονται δίαυλοι ή κανάλια. Προκειμένου να είναι απλή η χρήση των καναλιών αναφέρονται με συγκεκριμένους αριθμούς (1,2,3 κ.τλ).

 

Ο αριθμός για το σήμα κινδύνου είναι το νούμερο 16. Σε περίπτωση που κινδυνεύετε, επιλέγετε τον συγκεκριμένο δίαυλο και δίνετε το σήμα κινδύνου MAYDAY τρεις φορές. Έπειτα το όνομα του σκάφους και την θέση σας.

 

Επίσης, για την μεγαλύτερη ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής υπάρχουν οι Περίοδοι Σιγής. Καθημερινά, όλοι οι Ραδιοτηλεφωνικοί Σταθμοί στα Μεσαία (MF) ή στα Βραχέα (HF) της κινητής ναυτικής υπηρεσίας, που κάνουν ακρόαση στις ζώνες συχνοτήτων μεταξύ 1605 και 2850 χιλιοκύκλων, οφείλουν σε ορισμένα χρονικά διαστήματα να μην εκπέμπουν σήματα, αλλά να ακούν στη συχνότητα των 2182 χιλιοκύκλων, όπως και στο κανάλι 16 στο VHF.

Αυτό γίνεται για να μπορεί να ακουστεί πιο εύκολα ένα σκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Στην ραδιοτηλεφωνία η περίοδος σιγής διαρκεί 3 λεπτά και εφαρμόζεται στην αρχή κάθε ώρας και κάθε μισής ώρας.

Υπάρχουν διεθνώς κωδικοποιημένα σήματα για την απλοποίηση της επικοινωνίας μέσω VHF σε ώρα ανάγκης. Μερικά από τα πιο σημαντικά είναι:

JA (Juliet Alfa) -Έχω τρακάρει

DO (Delta Oscar) – Παρασύρομαι και χρειάζομαι βοήθεια

DQ (Delta Quebec) – Έπιασα φωτιά και χρειάζομαι βοήθεια

LV (Lima Victor) – Κινδυνεύω εξαιτίας έλλειψης καυσίμων

FM (Foxtrot Mike) – Έχω ρήγμα και χρειάζομαι άμεση βοήθεια

Χρήσιμες λέξεις:

Έτοιμος (Over) – Τελείωσα την εκπομπή μου και περιμένω απάντηση.

Ελήφθη (Roger) – Έλαβα το σήμα.

Τέλος (Out) – Τελείωσα την επικοινωνία και δεν περιμένω άλλη απάντηση.

Επαναλάβατε (Say Again) – Επαναλάβετε το σήμα γιατί δεν έγινε κατανοητό.

Συλλαβίζω (I Spell) – Διαβάζω μία λέξη γράμμα γράμμα για να γίνει κατανοητή.

Διόρθωση (Correction) – Έκανα σφάλμα, το σωστό είναι…

Προβείτε (Send your message) – Είμαι έτοιμος να ακούσω το σήμα.

Σιγή (Silence) – Το σήμα αυτό το εκπέμπουμε τρεις φορές και σημαίνει ότι θα διαβιβασθεί σήμα κινδύνου ή επείγουσας ανάγκης.

Το μειονέκτημα του VHF είναι ότι η εμβέλεια που έχει είναι σχετικά μικρή, καθώς τα κύματα ταξιδεύουν σε ευθεία γραμμή, και επηρεάζονται από την καμπυλότητα της γης. Επίσης, η εμβέλεια της συσκευής επηρεάζεται από φυσικά εμπόδια, για παράδειγμα εάν καλούμε ένα σκάφος που βρίσκεται πίσω από ένα νησί, η επικοινωνία θα είναι σχεδόν αδύνατη.Είναι sabre36navσαφές, ότι η εμβέλεια εξαρτάται από το πόσο ψηλά είναι τοποθετημένη η κεραία, καθώς και από την ποιότητα της.

Κατά μέσο όρο, η εμβέλεια επικοινωνίας στη θάλασσα, χωρίς την παρεμβολή στεριάς ανάμεσα σε δύο σκάφη, είναι εφικτή μέχρι απόσταση περίπου 35 – 40 μιλίων.