member of

ΕΚΤ | Ημερίδες για τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα Ιδέες και Άνθρωποι

Hμερίδες ΕΚΤ για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ΙΔΕΕΣ και ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Οι νέες προκηρύξεις για πρωτοποριακή έρευνα και ενίσχυση των Ευρωπαίων επιστημόνων παρουσιάζονται στις 17-18 Σεπτεμβρίου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες για τις νέες προκηρύξεις των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων ΙΔΕΕΣ και ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Δράσεις Marie Curie), στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Η εκδήλωση για το πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Επιστημόνων «Μαρία Κιουρί». Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των Ελλήνων ερευνητών για τις νέες πρoκηρύξεις των δύο προγραμμάτων και τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθώς και η παροχή πρακτικών συμβουλών για την επιτυχημένη συμμετοχή σε αυτά.

Το Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ, με προϋπολογισμό 7.510 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013, χρηματοδοτεί τους καλύτερους επιστήμονες για να διεξάγουν πρωτοποριακή έρευνα στην Ευρώπη, σε όλα τα επιστημονικά πεδία, με μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης την αριστεία. Πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιείται στα όρια μεταξύ διαφόρων επιστημών και η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της δημιουργίας νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC).

Στην εκδήλωση για το πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ στις 17 Σεπτεμβρίου (10.00-13.30), ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Δρ Θ. Παπάζογλου θα παρουσιάσει τις τρέχουσες και μελλοντικές προκηρύξεις του προγράμματος. Συντονιστές δράσεων για νέους και έμπειρους ερευνητές θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ-Δράσεις Marie Curie, με προϋπολογισμό 4.750 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη, μέσω της προώθησης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον χώρο της έρευνας και της διαμόρφωσης ελκυστικών συνθηκών εξέλιξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Αρχική κατάρτιση των ερευνητών, ∆ια βίου επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη, Διεθνής διάσταση που καλύπτεται από διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού και εσωτερικού, Ειδικές δράσεις για τη υποστήριξη της δημιουργίας μιας γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς.

Στην εκδήλωση για το πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ – Δράσεις Marie Curie, στις 18 Σεπτεμβρίου (09.00-12.00), η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Research Executive Agency) Marcela Groholova θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος για το 2013, και τις τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις δράσεις «Initial Training Networks (Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης Ερευνητών)», «Industry-Academia Partnerships and Pathways (Σύνδεση Ακαδημαϊκής και Επιχειρηματικής Κοινότητας)» και «International Research Staff Exchange Scheme (Διεθνείς Ανταλλαγές Ερευνητικού Προσωπικού)».

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, με δυνατότητα online εγγραφής, παρέχονται στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΕΚΤ για το 7ο ΠΠ (http://www.ekt.gr/fp7). Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Οι εκδηλώσεις θα μεταδίδονται ζωντανά στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/events/live. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ

Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο αποτελεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους επιστημονικούς τομείς για την περίοδο 2007 – 2013. Με συνολικό προϋπολογισμό 53,2 δισ. ευρώ, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης στην Ευρώπη.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα του 7ου ΠΠ: «Υγεία», «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών», «Ενέργεια», «Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», «ΙΔΕΕΣ», «ΑΝΘΡΩΠΟΙ – Δράσεις Marie Curie», «Ερευνητικές Υποδομές», «Περιφέρειες της Γνώσης» και «Ερευνητικό Δυναμικό».

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ παρέχονται χωρίς κόστος και περιλαμβάνουν τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (http://helpdesk.ekt.gr/fp7), τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων και τον έλεγχο των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων, καθώς και την εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη.

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Εκδήλωση για το πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ (17/09/2012) www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-09-17/index.html

Εκδηλωση για το πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ-Δράσεις Marie Curie (18/09/2012) www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-09-18/index.html

Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο http://www.ekt.gr/fp7

Για περισσότερα Σεμινάρια, Υποτροφίες και Πανεπιστημιακές Εκδηλώσεις, κάντε Like στην ειδική σελίδα του Neolaia.gr στο Facebook: