Ναυτικοί χάρτες

Παράγοντας για σωστή και ασφαλή ναυτιλία

Η χρησιμότητα ενός ναυτικού χάρτη, σύμφωνα με τους περισσότερους ανθρώπους που ασχολούνται με την θάλασσα, είτε ως επαγγελματίες, είτε ως ερασιτέχνες, είναι τεράστια και αποτελεί παράγοντα για σωστή και ασφαλή ναυτιλία.

koumpasoΗ χαρτογράφηση της θάλασσας δεν είναι εύκολη υπόθεση και γι’ αυτό συχνά γίνονται σε παλιές εκδόσεις χαρτών ενημερώσεις, που έχουν βάση τα σύγχρονα όργανα ακριβούς μέτρησης θέσεων.

Οι ναυτικοί χάρτες περιλαμβάνουν πλήθος στοιχείων αναγνώρισης ακτών, διαύλων, θέσεις βουνοκορφών και το υψόμετρο τους και οτιδήποτε σχετικό, που αφορά στην ασφάλεια των πλόων και στην εύκολη εύρεση του στίγματος.

Οι ναυτικοί χάρτες, εξαιτίας της μεγάλης σημασίας τους, εκδίδονται από υπεύθυνες κρατικές υπηρεσίες, σχεδόν όλων των ναυτικών χωρών.Στη ναυσιπλοία, οι συνηθέστεροι σε χρήση χάρτες που καλύπτουν όλη την υδρόγειο είναι οι αγγλικοί και οι αμερικανικοί.

 

Στην Ελλάδα, η μοναδική επίσημη υπηρεσία έκδοσης ναυτικών χαρτών των ελληνικών θαλασσών και ακτών είναι η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού. Οι ελληνικοί χάρτες φέρουν την επίσημη ονομασία Χάρτες Ελληνικής Εκδοσης με αρκτικόλεξο Χ.Ε.Ε.

14780468(http://www.hnhs.gr)

Η διάθεση ηλεκτρονικών χαρτών -την τελευταία δεκαετία- κάνει πιο εύκολη την χρήση, αλλά και τον όγκο δεδομένων που μπορούμε να έχουμε στην διάθεση μας.

 

Ως κύρια στοιχεία ενός ναυτικού χάρτη χαρακτηρίζονται εκείνα που προσδιορίζουν την ταυτότητά του, που είναι τα ακόλουθα επτά:

-Ο τίτλος του χάρτη και η εκδίδουσα Αρχή.

-Ο αριθμός του χάρτη.

-Η κλίμακα χάρτου.

-Η κλίμακα πλάτους ή αποστάσεων.

-Η κλίμακα μήκους.

-Οι μονάδες (μέτρησης) χάρτου (επί του χάρτη) και

-Οι ημερομηνίες αρχικής έκδοσης και διορθώσεων.