member of

Σε είκοσι εταιρείες το 83% του στόλου

Αυξάνουν τη δυναμική τους και τη θέση τους στην αγορά οι 20 μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών.