member of

Αφιέρωμα Μεταπτυχιακά | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο B’ Μέρος

Μετά το πρώτο μέρος του αφιερώματος στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πολυτεχνείου, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος!

ΠΜΣ Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα» έχει οργανωθεί και υλοιποιηθεί μέσα από τη συνεργασία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στόχος του ΔΠΜΣ είναι να εφοδιάσει στελέχη των Ελληνικών επιχειρήσεων με δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέρχονται στις συνθήκες του σημερινού απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός είναι όχι μόνο η προσωπική ανάδειξη καθενός από τους αποφοίτους του προγράμματος, αλλά και η συμβολή στη διαμόρφωση υψηλής στάθμης ως προς το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Το παραπάνω πνεύμα διέπει τόσο την οργάνωση των σπουδών, όσο και την προσπάθεια σύναψης σχέσεων του προγράμματος με Ελληνικούς και διεθνείς φορείς της οικονομικής ζωής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Επικοινωνία:

Site: http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php

ΠΜΣ Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 λειτουργεί στο ΕΜΠ Διατμηματικό-Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου». Συντονίζουσα Σχολή έχει οριστεί η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η λειτουργία του ΔΠΜΣ βασίζεται στη συνεργασία των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών. Το ΔΠΜΣ «Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου» απονέμει, μετά από επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΕΜΠ «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου» στις Κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση Α: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός
  • Κατεύθυνση Β: Πολεοδομία Χωροταξία

Επικοινωνία:

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (11.00-17.00)

ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΛΑΚΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΣΙΤΣΑ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, γραφείο Τ 104Β

ΤΗΛ. 210.772.38.30

FAX 210.772.38.30

E-mails: Μαρνελάκης Γιώργος: archpms@central.ntua.gr, Καλακαλλάς Ανδρέας: akalakallas@arch.ntua.gr

Site: http://www.arch.ntua.gr/postgrad/metaptixiaco.htm

ΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», είναι διεπιστημονικό διατμηματικό πρόγραμμα που αποβλέπει στην εκπαίδευση Μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων επιστημόνων, στον τομέα των υλικών. Ο τομέας αυτός αποτελεί σημαντικότατο μέρος της εθνικής οικονομίας μιας χώρας (βιομηχανία, βιοτεχνία κλπ) και σε αυτόν στηρίζεται η ανάπτυξη και άλλων οικονομικοτεχνικών δραστηριοτήτων (ενεργειακός τομέας, κατασκευαστικός τομέας κλπ). Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να «γεφυρωθεί» το κενό που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Έτσι θα καταστεί δυνατή η κατανόηση και η αφομοίωση της σύγχρονης τεχνολογίας των υλικών και η αποτελεσματική εφαρμογή της στους διαφόρους τεχνικούς κλάδους. Επιπλέον, η συγκρότηση τέτοιων σπουδών θα δώσει νέα ώθηση στην έρευνα των υλικών και στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών, μεθόδων και τεχνικών στη χώρα μας. Το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι πολύ ευρύ, καθόσον καλύπτει πλήθος υλικών (μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή κλπ) και ταυτόχρονα εξετάζει αυτά από την οπτική γωνία «Παραγωγή – Δομή – Ιδιότητες – Εφαρμογές». Με αυτά συνυφασμένος είναι και ο Σχεδιασμός των υλικών.

Επικοινωνία:

Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τηλέφωνα: 210- 7721128 & 210- 7723059

Site: http://www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html

ΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική

Βασικός σκοπός του Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Υπολογιστική Μηχανική» είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ικανών και εξειδικευμένων στελεχών. Με την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επιχειρείται η συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών εντός της χώρας. Το ΔΠΜΣ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ετσι υποστηρίζεται η κατανόηση και η αφομοίωση της Υπολογιστικής Μηχανικής των Στερών και των Ρευστών και η εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Επιπλέον, η συγκρότηση τέτοιων σπουδών δίνει νέα ώθηση στην έρευνα και στην ανάπτυξη της Υπολογιστικής Μηχανικής, καθώς και νέων μεθόδων και τεχνικών στην χώρα μας.

Επικοινωνία:

Αγγελική Μάνεση

Γραμματεία Σχολής Χημικών Μηχανικών

Τηλέφωνο : 210772 1128

E-Mail : compmech@chemeng.ntua.gr

Site: http://compmech.chemeng.ntua.gr/?general

ΠΜΣ Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

Το πρόγραμμα οργανώνεται από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με τη συνεργασία των Σχολών Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Την Κατεύθυνση Α συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και την Κατεύθυνση Β η Σχολή Χημικών Μηχανικών.

Επικοινωνία:

Πατησίων 42, στον 1ο όροφο του κτιρίου Τοσίτσα γρ.105.

Υπεύθυνη της Επιστημονικής Γραμματείας: Μαρία Μπαλοδήμου-Αρχιτέκτων Μηχ-MSc KUL-Υπ.Δρ.ΕΜΠ

Τηλέφωνο: 2107723931

Mail: promni@arch.ntua.gr

Site: http://courses.arch.ntua.gr/112770.html