member of

Πανεπιστήμιο Κρήτης | Αλλαγές στο νόμο για να μπορέσει να «ζήσει»

Ύστερα από συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας την αλλαγή του νόμου πλαίσιο, προκειμένου το Ίδρυμα να μπορέσει κρατηθεί «ζωντανό».

Η ανακοίνωση λοιπόν αναφέρει:

«Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του ν. 4009/2011 διαπιστώνεται ότι οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου που όριζαν αποκλειστικές προθεσμίες δεν έχουν εφαρμοσθεί. Η ομαλή λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012 -2013 απαιτεί την αυτονόητη αναστολή εφαρμογής αυτών των αυστηρά προσδιορισμένων μεταβατικών διατάξεων. Συγκεκριμένα και με απόλυτη προτεραιότητα για να αρθεί η οικονομική ασφυξία των ΑΕΙ απαιτείται αλλαγή του άρθρου 76, παρ. 6 που αναφέρει ότι «Ο προϋπολογισμός του ιδρύματος του έτους 2012 εγκρίνεται από το Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο». Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με απόφαση της Συγκλήτου (26-4-2012) έχει καταρτίσει και καταθέσει προς έγκριση τον τακτικό προϋπολογισμό του 2012 στη βάση της επιχορήγησης που καθορίσθηκε γι’ αυτό από το υπουργείο Παιδείας.

Τυχόν μη έγκριση του προϋπολογισμού πριν από την 1η Σεπτεμβρίου θα καταστήσει αδύνατη την εξυπηρέτηση των λειτουργικών δαπανών του ιδρύματος, της στέγασης και της σίτισης των φοιτητών. Απαιτείται να εκδοθεί άμεσα πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την έγκριση πιστώσεων συμβασιούχων διδασκόντων και να γίνει επίσης εγκαίρως η σχετική κατανομή των πιστώσεων στα Πανεπιστήμια, ώστε αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, καλύπτοντας τις διδακτικές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα να προχωρήσουν οι διορισμοί όλων των ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ που εκκρεμούν επί μακρόν.

Η εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011, αν παραμείνουν σε ισχύ, οδηγεί σε κενό τα όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στις 31 Αυγούστου 2012 διακόπτεται η θητεία των Πρυτανικών Αρχών σύμφωνα με το άρθρο 76, παρ. 10 του ν. 4009/2011 που αναφέρει ότι «Οι θητείες όλων των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων ή προέδρων και αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι. που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, λήγουν στις 31-8-2012, οπότε και αναλαμβάνουν καθήκοντα οι πρυτάνεις ή πρόεδροι Τ.Ε.Ι. που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου». Απαιτείται να αρθεί αυτή η διάταξη, δεδομένου ότι δεν έχει εκλεγεί νέος Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. επιπροσθέτως, στις 31 Αυγούστου 2012 λήγει κανονικά η θητεία ενός Κοσμήτορα και δέκα (10) προέδρων τμημάτων, χωρίς σχετική νομοθετική πρόβλεψη στις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4009/2011. άρα η ομαλή λειτουργία του πανεπιστημίου κατά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά απαιτεί την εκλογή διοικήσεων στις χηρεύουσες θέσεις μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, για την οποία χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Συνακόλουθα απαιτείται νομοθετική κάλυψη της λειτουργίας του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2012.

Τέλος, η ομαλή λειτουργία των ΑΕΙ της χώρας μπορεί να εξασφαλισθεί με την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συνεννόησης ανάμεσα στο σύνολο των παραγόντων του Υπουργείου, των διοικήσεων των πανεπιστημίων και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Είναι αναγκαίο να δοθεί εύλογο διάστημα χρόνου για να υπάρξει επιτέλους διάλογος μεταξύ του Υπουργείου και των πανεπιστημίων, ώστε να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων στα ακόλουθα σημεία:

– Ακαδημαϊκές και Διοικητικές αρμοδιότητες της Συγκλήτου σε σχέση με αυτές του Συμβουλίου.

– Επαναφορά των Τμημάτων και των Τομέων ως θεμελιωδών ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων.

– Την άμεση εκλογή των Πανεπιστημιακών Αρχών (Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων κ.ά.).

– Διασφάλιση της Δημόσιας Χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων.

– Θεσμική και οικονομική διασφάλιση της Φοιτητικής Μέριμνας (σίτιση, στέγαση, κ.ά.).

Η επίδειξη καλής θέλησης από όλες τις πλευρές και η αποφυγή επικοινωνιακών τακτικών θα συμβάλει στην αποδοτική λειτουργία των πανεπιστημίων προς όφελος των νέων και της χώρας στο σύνολό της. Η εμμονή σε συγκρουσιακές καταστάσεις θα έχει οδυνηρές συνέπειες.

Το υπουργείο Παιδείας έχει στα χέρια του το κλειδί των εξελίξεων. Προσμένουμε ότι θα το αξιοποιήσει»