member of

Συμπεράσματα: «Φτωχή» η εικόνα των μαθητών για την ελληνική ναυτιλία

Οι μαθητές δεν έχουν την εικόνα που θα έπρεπε να έχουν για την ελληνική ναυτιλία. Η εικόνα που έχουν εμφανίζεται ως πολύ φτωχή.