Περίπτωση προσάραξης

Σε περίπτωση προσάραξης, η πρώτη κίνηση που θα πρέπει να κάνετε είναι να γείρετε περισσότερο το σκάφος, μικραίνοντας έτσι το βύθισμά του.

prosaraksi

(σχήμα 1)

Κατόπιν, κάνετε είτε πρόσω είτε ανάποδα, για να απομακρυνθείτε από το σημείο προσάραξης. Αυτό γίνεται με μετακίνηση του βάρους του πληρώματος στη μια πλευρά, ανοίγοντας την μάτσα στα πλάγια, για να μεγαλώσει ο μοχλός και εφαρμόζοντας δύναμη στην άκρη της μάτσας.

 

 

_2(σχήμα 2)

Χρησιμοποιώντας μια άγκυρα και το μαντάρι της μαΐστρας, στο οποίο δένετε ένα κρίκο και περνάτε μέσα το αγκυρόσχοινο, μπορείτε να αποκολλήσετε το σκάφος από τα ρηχά φερμάροντας το μαντάρι με ένα βιντσιρέλο, με αποτέλεσμα να γείρει το σκάφος.

 

 

 

 

 

 

 

(σχήμα 3)_3

Ένας άλλος πρακτικός τρόπος είναι να σας τραβήξει από το μαντάρι κάποιο άλλο σκάφος, και εάν τα νερά στην πρύμη σας είναι βαθιά, μπορείτε την ίδια στιγμή να κάνετε ανάποδα.

 

 

 

 

_4

(σχήμα 4)

Εάν το σκάφος έχει προσαράξει στο πλωριό του τμήμα, μπορείτε να τοποθετήσετε το πλήρωμα στην πρύμη, ώστε να σηκωθεί και κάνοντας ανάποδα να αποκολληθεί από τα ρηχά.

 

 

 

 

_5

(σχήμα 5)

Αμέσως μετά την αποκόλληση θα πρέπει να κάνετε ένα τσεκάρισμα εσωτερικά, κάτω από τα πανιόλα, αλλά και εξωτερικά στα ύφαλα, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί καμία σοβαρή ζημιά.